น้ำใจจากทุกท่านจะเป็นพลังช่วยผู้ป่วยโควิค-19 ให้ผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้