โครงการส่งเสริมอาชีพ "ทำพิมเสนน้ำ"

     สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ "ทำพิมเสนน้ำ" ให้กับสมาชิก 29 กพ.63 ณ ห้องประชุม รพ.ปน. โดยมีท่าน ร.ต.อ.สุชาติ บัวกิ่ง เป็น ตัวแทนเขตพื้นที่ ชสอ.ต. มาเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดและมอบเงิน ให้กับ ตัวแทน สอ.รพ.ปน. จำนวน 20,000 ฿