เชิฐชวนตอบคำถามความพึงพอใจ​ของสหกรณ์​ออมทรัพย์

     เรียน สมาชิก​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ทุกท่าน ด้วยทางสหกรณ์​ออมทรัพย์​ทำแบบสอบถาม​ความพึงพอใจ​ของสหกรณ์​ออมทรัพย์ ขอให้สมาชิกช่วยกรุณา​ทำแบบสอบถาม​ดังกล่าว ตั้งแต่​ วันนี้เป็นต้นไป สำหรับ 400ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึก​ที่สหกรณ์​ออมทรัพย์​จัดไว้ให้ โดยแสดงหลักฐานการทำแบบสอบถาม​กับทางสหกรณ์​ออมทรัพย์​โดย link จากQR code