มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโรค COVID-19 และ สมทบเงินทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลปัตตานี

     วันนี้ เสาร์ ที่ 18 เม.ย. 63 นายประกิต สินธุอุทัย ปธ.สอ.รพ.ปัตตานี และกรรมการเขตพื้นที่ ชสอ.ภาคใต้ เป็นตัวแทน ชสอ. และ คกก.สอ.รพ.ปน. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโรค COVID-19 และ สมทบเงินทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยมี นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผอ.รพ.ปัตตานี เป็นผู้รับมอบ